Loan EMI: ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್

ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿವೆ. ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

First published: