Online Shopping ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಹೀಗ್​ ಮಾಡಿ ಸಾಕು!

Online Shopping: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್‌ನ ಕ್ರೇಜ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಕರಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಕಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

First published: