PAN Card: ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಣೆಯಾದ್ರೆ ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು!

Pan Card | ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.

First published: