ನಿಮ್ಮ ICICI Credit Card ಕಳೆದಿದೆಯಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಂಚನೆಗಳು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ICICI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕದ್ದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

First published: