Aadhaar Cards Types: ಆಧಾರ್​ ಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ವಿಧಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು?

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ವಯಸ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

First published: