ನೋಟೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡದೇ ಕೆಲಸ ಬಿಡುತ್ತೀರಾ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಭಾರೀ ತೆರಿಗೆ

ನವದೆಹಲಿ: ನೋಟೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡದೇ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

  • News18
  • |
First published: