Gold Silver Price Today: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ದುಬಾರಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್​ವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಭಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳದೇ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ.

First published: