Gold-Silver Price Today: ಇದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂದಿನ ದರ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 46,450 ಆಗಿದೆ.

First published: