Gold-Silver Price Today: ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿ, ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂದಿನ ದರ!

ಚಿನ್ನದ ದರ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ದರ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಸಿದೆ.

First published: