Gold-Silver Price Today: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್, ಚಿನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ!

ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಂದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗಾಗಲಿ ಶಾಕ್ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮೊನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೇನೇ ನಿನ್ನೆ ಚಿನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅಂತಹದ್ದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

  • Trending Desk
  • |
  •   | Bangalore [Bangalore], India
First published: