Gold-Silver Price Today: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ? ಹೀಗಿದೆ ಇಂದಿನ ದರ

Gold and Silver Rate: ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನವು 50 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 4,930 ಆಗಿದ್ದ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ರೂ. 4,980 ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 49,800 ಆಗಿದೆ.

First published: