Gold Rate on August 15, 2022: ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಗಮನಿಸಿ, ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ

Gold Rate on August 15, 2022: ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ದರವನ್ನು ನೀಡಲು ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

First published: