LIC Policy: ಈ LIC ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಭ!

LIC Policy: ಎಲ್ಐಸಿ ಅನೇಕ ಏಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆ ಪಾಲಿಸಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

First published: