Crorepati: ಈ ಒಂದು ನಿಯಮದಿಂದ ನೀವು ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಬಹುದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ!

Crorepati: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಒಂದು ನಿಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

First published: