Financial Tips: ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ಕಾಡ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೀಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿಂತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗಮನವಾದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

First published: