Edible Oil Prices: ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಅಡುಗೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ!

ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

First published: