Saving Account, Current Account ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು?

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ(Bank Account)ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ (Saving Account) ಅಥವಾ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ(Current Account)ಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ನಮಗೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಟಿಎಂ(ATM)ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ಉಳಿತಾಯ, ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಪ್ರಕಾರವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

First published: