Income Tax: ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮೇಲ್​ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ರಿಫಂಡ್​ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಐಟಿಆರ್​ ದೃಢೀಕರಿಸಿ!

ನೀವು 15 ದಿನದ ಒಳಗೆ ಈ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಹಲವಾರು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಹಲವಾರು ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ.

First published: