Hydrogen Car: 500 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 650 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ!

ಕಾರಿನ ಹೆಸರು ಟೊಯೊಟಾ ಮಿರಾಯ್. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, FCEV ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

First published: