Shocking News: 65 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್!

7th Pay Commission: 65 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಈಗ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

First published:

 • 18

  Shocking News: 65 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್!

  ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದೆ.ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (GPF) ಮತ್ತು ಇತರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 28

  Shocking News: 65 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್!

  2023 ರ ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 38

  Shocking News: 65 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್!

  ಇದು ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರವು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

  MORE
  GALLERIES

 • 48

  Shocking News: 65 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್!

  ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ (ಪಿಪಿಎಫ್) ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರವೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇದ್ದವು.

  MORE
  GALLERIES

 • 58

  Shocking News: 65 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್!

  ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 68

  Shocking News: 65 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್!

  ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ವರ್ಗದ ಇತರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2023 ರಿಂದ ಜೂನ್ 30, 2023 ರವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.1 ರಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 78

  Shocking News: 65 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್!

  ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಶೇಕಡಾ 7.1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ಕೊಡುಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ , ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳು), ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಎಲ್ಲವೂ 7.1 ಶೇಕಡಾ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 88

  Shocking News: 65 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್!

  ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡುವ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 8.15 ರ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರವು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

  MORE
  GALLERIES