Price Hike: ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಬೇಕು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ!

Price Hike: ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಿರಾ? ಆದರೆ ಈಗ ಖರೀದಿಸಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಂತರ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾರು ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.

First published: