Bank Holidays This Week: ಈ ವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳು 4 ದಿನ ಕ್ಲೋಸ್​, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗ್ಸಿ!

October Bank Holidays: ಈ ವಾರ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

First published: