Bank Holiday: ನಾಳೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದೆಯಾ?

ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ, ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕೆಲಸವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವಾರದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ರಜಾದಿನವೇ ಆಗಿರಲಿದೆ.

First published: