Central Government Scheme: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀವೂ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಾ?

60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ 5,000 ರೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

First published: