Railway Rules: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಿರಿಕ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗ್​ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಜಾ ನೋಡಿ!

Railway Rules: ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೀರಾ? ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

First published: