Post Office Account: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಖಾತೆದಾರರೇ ಅಲರ್ಟ್.. ಏ.1ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Post Office Account: ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಆ ನಿಯಮ ಏನು? ಖಾತೆದಾರರು ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: