Air India: ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ! ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ

AirLines: 2040 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಏಳು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೋಯಿಂಗ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

First published: