Business Idea: 12 ತಿಂಗಳು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ 15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಈ ಹಣ್ಣು!

ಪಪ್ಪಾಯಿ ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗ 1.8 x 1.8 ಮೀ. ಅದನ್ನು ದೂರ ಹಾಕಿ. 60 x 60 x 60 ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಹೊಂಡವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಪಪ್ಪಾಯಿಗೆ ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

First published: