Business Idea: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ರೂಮ್​ನಲ್ಲೇ ಈ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸಿ!

Microgreens: ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸಸ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಡ. ಸಣ್ಣ ರೂಮ್​ನಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆದು ನೀವು ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣಗಳಿಸಬಹುದು.

First published: