Government Employees: ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ, 40 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಜುಲೈ 31 ಅಥವಾ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು.

First published: