Savings Schemes: ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಪಕ್ಕಾ ಡಬಲ್​ ಪ್ರಾಫಿಟ್​!

Savings Schemes: ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯದ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು.

First published: