Personal Loan ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇದೆ ನೋಡಿ

Personal Loan: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, MCLR ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ EMI ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

First published: