Post Office Scheme: 10 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 16 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಹೂಡಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಬರದಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ತಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನಾದ್ರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಸಹಜ. ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಟರ್ನ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

First published: