IT Returns Documents: ಐಟಿ ರಿರ್ಟನ್​ಗೆ ಫೈಲ್​ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ 10 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್​ನ ಫಸ್ಟ್​ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್​​ ರಿಟರ್ನ್ (ಐಟಿಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ITR ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವು

First published: