Rahu Effect: ರಾಹುವಿನಿಂದ ಕಾಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್

Rahu Good Effect: 2023 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಹು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: