Vastu Tips: ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಈ ವಾಸ್ತುಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

Tips For Students: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದರೂ, ನಿದ್ದೆ ವಿಟ್ಟು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್​ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆನ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ವಾಸ್ತುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.

First published: