Bigg Boss Kannada: ರಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಜಾಕಿನಾ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ? ರಾಜಣ್ಣ ಮಾತಿನ ಮರ್ಮ ಇದು!

ಆರ್ ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಜಾಕಿ. ಅದು ಅಮೂಲ್ತ ಗೌಡ ಎಂದು ರೂಪೇಶ್ ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ.

First published: