ಭಾನುವಾರದ ತಣ್ಣನೆಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು BEO Suicide.. ಕಾರಣವೇನು?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಕೊರತೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಾವಿನ ಮನೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜೀವನವೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

First published: