Vehicle Parking: ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ

ಇನ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

First published: