Bengaluru Street Dogs: ನಿಲ್ಲಲಿದೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಆರ್ಭಟ! ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆಶ್ರಯ

ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ರೇಬಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ದೂರುಗಳು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೀದಿನಾಯಿ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

First published: