Bengaluru Rains: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಬೀದಿ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು.

First published: