Bengaluru News: ವಿವಿ ಪುರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ! ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ತಿಂಡಿ ಸವಿದ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್

ವಿವಿಪುರದ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಗ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಸೇರಿದ ವಿವಿಧ ಬೀದಿಬದಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ.

First published: