Bengaluru News: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳು ಬಂದ್; ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಹನ ಸವಾರರು ನೀವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೇಚಿಗೀಡಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ ಆಗಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಲಿಗೆ ಯಾವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: