Bengaluru Mangaluru Alternative Routes: ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಶಿರಾಡಿ ಬದಲು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದೆ

Shiradi Ghat: ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ತೆರಳುವವರು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

First published: