ಬೆಂಗಳೂರಿಗರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎಸಿದ್ದೀರಿ ಜೋಕೆ..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶ್ವಾನಗಳು (Dogs) ಮಾನವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ. ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಿಗಳನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಾಕುವವರೂ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಕರೆ ಅಪರೂಪ. ಹಾಗಂತ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆದರೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.

First published: