Love Zodiac: ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಚಂದ್ರನ (Moon) ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನದ 12ರಾಶಿಗಳ (Zodiac) ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರೀತಿ ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ

First published: