Ugadi 2023: ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುಗಾದಿ ಹಾಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಏಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ?

First published:

 • 17

  Ugadi 2023: ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

  ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ದಿನವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಪಡ್ವಾ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 27

  Ugadi 2023: ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

  ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುಗಾದಿ ಹಾಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಏಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ?

  MORE
  GALLERIES

 • 37

  Ugadi 2023: ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

  ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವದ ಸುರುಳಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೇಜಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 47

  Ugadi 2023: ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

  ನಕರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೆ: ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಂಜನ (ಎಣ್ಣೆ) ಸ್ನಾನದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 57

  Ugadi 2023: ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

  ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತೆ: ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಂಡ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕವಚ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 67

  Ugadi 2023: ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

  ದೈವಿಕ ಹರಿವು ಮೂಡುತ್ತೆ: ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ , ದೈವಿಕ ತತ್ವದ ಹರಿವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಲೆಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 77

  Ugadi 2023: ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

  ಚೈತನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ: ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತಸದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES