Churu: ತಿರುಪತಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಈ ಬಾಲಾಜಿ ದೇಗುಲ; ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?

Tirupati Balaji Temple Churu: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಗುಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ

First published: