Religion: ದೇಗುಲದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು?

ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ (Temples) ದೇವರ (God) ದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ (Parikrama) ಹಾಕಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ದೇವರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಿ ಹಿಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: