Devshayani Ekadashi: ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಯಾಕೆ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಬೇಕು; ಏನಿದರ ಹಿಂದಿನ ಮಹತ್ವ?

Devshayani Ekadashi : ಈ ಬಾರಿ ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿದಿನದುಂದು ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ಮಂಗಳಕರ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಪದ್ಮನಾಭ ಏಕಾದಶಿ ಮತ್ತು ಹರಿಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

First published: